ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ! Α' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΙΜΟ, EGMO, MYMC, ΒΜΟ, JBMO 2022

(for English please change to the English version of the website)

Το Διοικητικό Συμβούλιου της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, ενημερώνει και καλεί όλους τους μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου, που έχουν διακριθεί στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθηματικών, που έγινε στις 18 Δεκεμβρίου 2021, να παρακαθίσουν τον Α’ Διαγωνισμό Επιλογής για τους Διεθνείς Διαγωνισμούς JBMO, BMO, EGMO, MYMC και IMO 2022, που θα γίνει το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022, ώρα 10:00 – 14:30 στο Λύκειο Λατσιών στη Λευκωσία (και όχι στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) και στο Λανίτειο Λύκειο στη Λεμεσό.

Οι μαθητές και μαθήτριες από τις Επαρχίες Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο θα παρακαθίσουν την εξέταση στο Λύκειο Λατσιών στη Λευκωσία. Οι μαθητές και μαθήτριες από τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου θα παρακαθίσουν την εξέταση στο Λανίτειο Λύκειο στη Λεμεσό. Παρακαλούμε, για την τήρηση των Πρωτοκόλλων Ασφάλειας και Υγείας, όπως τηρηθεί αυστηρά ο πιο πάνω διαχωρισμός. 

Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης του Διαγωνισμού.

 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς και κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών στα εξεταστικά κέντρα, θα τηρούνται όλοι οι κανόνες Πρωτοκόλλου Ασφάλειας και Υγείας που θα βρίσκονται σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού. Ισχύουν τα Πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.   

  • Κατά την είσοδό τους στα Εξεταστικά Κέντρα ΟΛΟΙ οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν το safe pass τους. 
  • Οι μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και ΛΥΚΕΙΟΥ θα πρέπει προσκομίσουν ένα (1) από τα ακόλουθα ΕΓΚΥΡΑ πιστοποιητικά είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή:
  1. Αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) για την ασθένεια COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών
  2. Πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού (δύο δόσεις) για την ασθένεια COVID-19 
  3. Πιστοποιητικό Ανάρρωσης από την ασθένεια COVID-19 ισχύος 180 ημερών
  • Νοείται ότι, μαθητές και μαθήτριες Δημόσιων ή Ιδιωτικών σχολείων που δεν θα προσκομίσουν ένα από τα πιο πάνω πιστοποιητικά ή το πιστοποιητικό τους/της δεν είναι έγκυρο την ημέρα της εξέτασης, δεν θα γίνουν αποδεκτοί στα κέντρα εξέτασης.
  • Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους διαγωνιζόμενους του Γυμνασίου και Λυκείου εντός και εκτός των αιθουσών εξέτασης.
  • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα πριν την έναρξη της εξέτασης.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα εισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο χωρίς τη συνοδεία των γονιών και θα καθοδηγούνται στις αίθουσες από τους οργανωτές.
  • Οι γονείς θα περιμένουν εκτός του σχολικού χώρου/εξεταστικού κέντρου.

 

Εκ του ΔΣ της ΚΥΜΕ.

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι