ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β' ΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (5-10 Ιουλίου) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, ανακοινώνει τη 2η φάση εγκρίσεων για την 1η Εβδομάδα (5-10 Ιουνίου) του 31ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου 2021. Οι μαθητές που έχουν εγκριθεί στη Β' Φάση, θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους με πληρωμή της προκαταβολής μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με:

1ος τρόπος: Κατάθεση του ποσού των €100 στο λογαριασμό της ΚΥΜΕ :

  • Τράπεζα Κύπρου:  ΙΒΑΝ CY07 0020 0158 0000 0001 0018 1200,
  • Θα πρέπει να υποδείξετε σε ποιο όνομα γίνεται η κατάθεση.

2ος τρόπος: με ηλεκτρονική πληρωμή μέσω της JCC πατώντας ΕΔΩ.

(σας παρακαλούμε όπως στείλετε την απόδειξη πληρωμής σας στο cms@cms.org.cy)

*Η πληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα πρέπει να γίνει μέχρι 7 ημέρες πριν την πρώτη ημέρα συμμετοχής του μαθητή στην εβδομάδα που έχει επιλέξει για το Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο 2021.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ και επιστροφή προκαταβολής €100 μέχρι 7 μέρες πριν την πρώτη μέρα της εβδομάδας κατά την οποία θα συμμετέχει ο μαθητής στο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο 2021. Μετά την ημερομηνία αυτή η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

 

Οι μαθητές και μαθήτριες που έχουν εγκριθεί στη Β' φάση της 1ης Εβδομάδας φαίνονται στην πιο κάτω λίστα.

Μαθητές Β' Φάσης - 1η Εβδομάδα (5-10 Ιουλίου 2021)

Λόγω έλλειψης δωματίων θα γίνει τηλεφωνική επικοινωνία για πιθανές αλλαγές στην εβδομάδα συμμετοχής. 

Οι μαθητές και μαθήτριες της Β' Φάσης εγκρίσεων για τη 2η (12-17 Ιουνίου) και 3η Εβδομάδα (19-24 Ιουνίου) θα ανακοινωθούν την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΜΕ 

 

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι