ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2020-2021

12 Δεκεμβρίου 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2020-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, μετά και την ανακοίνωση των νέων Παγκύπριων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, αποφάσισε την αναβολή της διεξαγωγής του Παγκύπριου Διαγωνισμού Μαθηματικών, που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020.

Νέα ημέρα διεξαγωγής του Παγκύπριου Διαγωνισμού Μαθηματικών ορίζεται το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021, στα ίδια εξεταστικά κέντρα, και νοουμένου ότι το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες και τα Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΜΕ

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι