Λίγα λόγια για τη Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥ.Μ.Ε.)

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥ.Μ.Ε) ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό την προαγωγή της Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται και αναπτύσσεται από την εθελοντική εργασία των μελών της. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας (EMS) και ιδρυτικό μέλος της Μαθηματικής Εταιρείας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (MASSEE). Στο πλαίσιο του σκοπού της, η ΚΥΜΕ διοργανώνει μαθητικούς διαγωνισμούς Μαθηματικών και προετοιμάζει τις Εθνικές Ομάδες της Κύπρου για συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς (Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες και Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες), όλων των επιπέδων.

Οργανώνει το Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο. Διοργανώνει επίσης σεμινάρια και συνέδρια, όπως το Παγκύπριο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, το Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για τα Μαθηματικά, το Μεσογειακό Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας και άλλα Διεθνή Συνέδρια Μαθηματικών όπως το EUROMATH.

Εκδίδει περιοδικά όπως το "Μαθηματικό Βήμα" καθώς και λύσεις θεμάτων Ολυμπιάδων και Πρακτικά Συνεδρίων που οργανώνει. Από τον Ιανουάριο του  2002 εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό "Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education".

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι