ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 20η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2019 ΑΠΟ 5 - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοινώνει πιο κάτω τους μαθητές που δήλωσαν ενδιαφέρον, από τις 5 μέχρι τις 9 Απριλίου 2019, για συμμετοχή στην 20η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα, που θα γίνει την Κυριακή 14 Απριλίου 2019

Οι μαθητές ανακοινώνονται ανά Επαρχία και με αλφαβητική σειρά. 

Δεν θα σταλούν έντυπα συμμετοχής των μαθητών.

Παρακαλούνται οι γονείς να σημειώσουν τα στοιχεία των μαθητών σε ένα χαρτί, όπως θα τα βρουν στην πιο κάτω λίστα, και οι μαθητές να παρουσιαστούν στην εξέταση με αυτό το χαρτί.

Μετά τη λίστα των μαθητών μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες προς τους μαθητές αναφορικά με την εξέταση, καθώς και δείγμα του φύλλου απαντήσεων.

ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ από εγγραφές 5-9 Απριλίου 2019

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι