Β' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΙΜΟ, ΒΜΟ, JBMO 2021

24 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Β' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΙΜΟ, ΒΜΟ, JBMO 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιου της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, ενημερώνει και καλεί όλους τους μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου, που έχουν διακριθεί στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθηματικών, που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 2021, να παρακαθίσουν τον Β’ Διαγωνισμό Επιλογής για τους Διεθνείς Διαγωνισμούς JBMO, BMO και IMO 2021, που θα γίνει το Σάββατο 3 Απριλίου 2021, ώρα 10:00 – 14:30, στο Λύκειο Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο και στο Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα. 

Οι μαθητές και μαθήτριες από τις Επαρχίες Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο θα παρακαθίσουν την εξέταση στο Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα. Οι μαθητές και μαθήτριες από τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου θα παρακαθίσουν την εξέταση στο Λύκειο Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο. Παρακαλούμε, για την τήρηση των Πρωτοκόλλων Ασφάλειας και Υγείας, όπως τηρηθεί αυστηρά ο πιο πάνω διαχωρισμός. 

Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης τουλάχιστον 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης του Διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς και κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών στα εξεταστικά κέντρα, θα τηρούνται όλοι οι κανόνες Πρωτοκόλλου Ασφάλειας και Υγείας που θα βρίσκονται σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού. 

Το επόμενο μάθημα προετοιμασίας για τους Διεθνείς Διαγωνισμούς Μαθηματικών για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, θα γίνει το Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021.

Το μάθημα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες και των τριών επιπέδων Γυμνασίου και Λυκείου, που έχουν διακριθεί στον Παγκύπριο Διαγωνισμό 2020-2021.

Για το μάθημα θα σας σταλεί ξεχωριστή ανακοίνωση.

 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς και κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών στα εξεταστικά κέντρα, θα τηρούνται όλοι οι κανόνες Πρωτοκόλλου Ασφάλειας και Υγείας που θα βρίσκονται σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού.  

  • Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους διαγωνιζόμενους του Γυμνασίου και Λυκείου εντός και εκτός των αιθουσών εξέτασης.
  • Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου είναι απαραίτητο να προσκομίσουν στο εξεταστικό κέντρο αρνητική διάγνωση τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test).
  • Θα γίνεται θερμομέτρηση των μαθητών κατά την είσοδό τους στο Εξεταστικό Κέντρο.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα εισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο χωρίς τη συνοδεία των γονιών και θα καθοδηγούνται στις αίθουσες από τους οργανωτές.
  • Οι γονείς θα περιμένουν εκτός του σχολικού χώρου/εξεταστικού κέντρου.

** Έντυπo για τη διακίνηση των μαθητών/τριων την ημέρα του διαγωνισμού. 

 - Έντυπο Α - Άδεια διακίνησης μαθητών/τριων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

(Παρακαλούμε τυπώστε και συμπληρώστε το έντυπο για τη διακίνηση σας) 

 

Εκ του ΔΣ της ΚΥΜΕ.

 

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι