29ο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο 2019

29ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2019

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τη διοργάνωση του 29ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου το οποίο θα λειτουργήσει φέτος σε τρείς φάσεις. Από 1–6 Ιουλίου, από 6-11 Ιουλίου και από 11-16 Ιουλίου 2019.

Οι μαθητές που δικαιούνται συμμετοχή είναι από Ε’ τάξη Δημοτικού έως Α’ τάξη Λυκείου.

Οι μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού θα συμμετέχουν ΜΟΝΟ στην 1η Εβδομάδα του Καλοκαιρινού Σχολείου από 1- 6 Ιουλίου 2019. Στην ίδια βδομάδα θα μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές Α’ Γυμνασίου.

Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού έως Α’ Λυκείου θα διαμένουν στο ξενοδοχείο «ΡΟΔΟΝ» στον Αγρό και τα μαθήματα (τρεις περίοδοι την ημέρα) θα γίνονται στο Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού και στο ξενοδοχείο. 

Έχει δοθεί παράταση για νέες αιτήσεις για το 29ο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο, μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού το ατομικό δελτίο πρέπει να συμπληρωθεί από τους γονείς τους και να σταλεί με φαξ ή e-mail στα γραφεία της ΚΥΜΕ.

Για τους μαθητές Α΄ Γυμνασίου-Α΄ Λυκείου το ατομικό δελτίο πρέπει να σταλεί από τους γονείς μαζί με το ενδεικτικό βαθμών του Α'  τετραμήνου, με φαξ ή e-mail στα γραφεία της ΚΥΜΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ και Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

Προς Γονείς Μαθητών που θα εγκριθούν για συμμετοχή στο 29ο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο

Καλούνται όλοι οι μαθητές που θα εγκριθούν να αποδεχτούν τη συμμετοχή τους και να κρατήσουν θέση στη συγκεκριμένη βδομάδα του 29ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου πληρώνοντας €290 για κράτηση της θέσης.  Το ποσό καλύπτει διαμονή σε δωμάτιο με άλλους μαθητές με πλήρη διατροφή και μεταφορά σε ομαδικά λεωφορεία από και προς τις πόλεις.

Η πληρωμή πρέπει να γίνει ως εξής:

  • Εντός μίας εβδομάδας από την ημέρα έγκρισης του μαθητή ή της μαθήτριας, προκαταβολή €90 ή αν επιθυμείτε ολόκληρο το ποσόν των €290 για κράτηση θέσης στο σχολείο. 

  • Μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, το υπόλοιπο ποσόν των €200.

στον πιο κάτω λογαριασμό:

Τράπεζα Κύπρου:  0158 – 01 – 001812 Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

ή με ηλεκτρονική πληρωμή μέσω της JCC.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δηλώστε στη τράπεζα πληρωμή €90, €290 ή σε δεύτερο στάδιο το υπόλοιπο €200 έναντι τρίτου δηλώνοντας το όνομα του μαθητή (όχι το όνομα του γονέα) πλήρως: (επίθετο μαθητή) (όνομα) (όνομα πατέρα).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ και επιστροφή της προκαταβολής €90 μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019Μετά την ημερομηνία αυτή η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Όσοι δεν πληρώσουν μέχρι τις 21 Ιουνίου 2019, το όνομα θα αφαιρείται από τον κατάλογο και η θέση θα δίδεται σε επιλαχόντα/χούσα. Ποσό €90 από την πληρωμή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο μαθητής δεν εμφανιστεί στο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο.

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι