29ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2019 - ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 3ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 11-16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοινώνει τις τελικές λίστες των μαθητών που θα συμμετέχουν στην 3η εβδομάδα (11-16 Ιουλίου 2019) του 29ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου στον Αγρό. 

ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 3ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (11 - 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι