29ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2019 - ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 06-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοινώνει τις τελικές λίστες των μαθητών που θα συμμετέχουν στη 2η εβδομάδα (6-11 Ιουλίου 2019) του 29ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου στον Αγρό. 

ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 2ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (06 - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι