29ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2019 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 01-06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοινώνει τις τελικές λίστες των μαθητών που θα συμμετέχουν στην 1η εβδομάδα (1-6 Ιουλίου 2019) του 29ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου στον Αγρό. 

ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (01 - 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)

ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (01 - 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι