28ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2018

28ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2018

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τη διοργάνωση του 28ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου το οποίο θα λειτουργήσει φέτος σε τρείς φάσεις. Από 1–6 Ιουλίου, από 6-11 Ιουλίου και από 11-16 Ιουλίου 2018.

Οι μαθητές που δικαιούνται συμμετοχή είναι από Ε’ τάξη Δημοτικού έως Α’ τάξη Λυκείου.

Οι μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού θα συμμετέχουν ΜΟΝΟ στην 1η Εβδομάδα του Καλοκαιρινού Σχολείου από 1- 6 Ιουλίου 2018. Στην ίδια βδομάδα θα μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές Α’ Γυμνασίου.

Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού έως Α’ Λυκείου θα διαμένουν στο ξενοδοχείο «ΡΟΔΟΝ» στον Αγρό και τα μαθήματα (τρεις περίοδοι την ημέρα) θα γίνονται στο Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού και στο ξενοδοχείο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού το ατομικό δελτίο πρέπει να συμπληρωθεί από τους γονείς τους και να σταλεί με φαξ στα γραφεία της ΚΥΜΕ μέχρι τις 4 Μαΐου 2018.

Για τους μαθητές Α΄ Γυμνασίου-Α΄ Λυκείου το ατομικό δελτίο πρέπει να συμπληρωθεί μαζί με την δήλωση του μαθητή στο ομαδικό έντυπο συμμετοχής που θα σταλεί από το σχολείο του με φαξ στα γραφεία της ΚΥΜΕ μέχρι τις 4 Μαΐου 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΥΠΟΨΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Για την καλύτερη οργάνωση και σωστό προγραμματισμό του Μαθηματικού Σχολείου, όσοι συνάδελφοι Καθηγητές Μαθηματικών και Φυσικής Αγωγής επιθυμούν να διδάξουν στο 28ο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο θα πρέπει να στείλουν το έντυπο που επισυνάπτεται στα γραφεία της ΚΥ.Μ.Ε. μέχρι τις 4 Μαΐου 2018 συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται.

Στους συνάδελφους Μαθηματικούς και Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στο Μαθηματικό Σχολείο (μέχρι τρεις περιόδους ημερησίως) θα τους παρέχεται δωρεάν διαμονή με πλήρη διατροφή στο ξενοδοχείο «ΡΟΔΟΝ» στον Αγρό. Σε περίπτωση επιπρόσθετων ατόμων της οικογένειας τους η χρέωση θα είναι 40 ευρώ το άτομο την ημέρα (με πλήρη διατροφή) νοουμένου ότι υπάρχουν δωμάτια ή χώρος εντός του δωματίου τους. Παιδιά κάτω των 5 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς δεν θα χρεώνονται. Για χρήση δεύτερου δωματίου η χρέωση θα είναι 45 ευρώ την ημέρα νοουμένου ότι θα μπορεί να δημιουργηθεί τρίκλινο δωμάτιο.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

Προς Γονείς Μαθητών που θα εγκριθούν για συμμετοχή στο 28ο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο

Καλούνται όλοι οι μαθητές που θα εγκριθούν να αποδεχτούν τη συμμετοχή τους και να κρατήσουν θέση στη συγκεκριμένη βδομάδα του 28ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου πληρώνοντας €290 για κράτηση της θέσης.  Το ποσό καλύπτει διαμονή σε δωμάτιο με άλλους μαθητές με πλήρη διατροφή και μεταφορά σε ομαδικά λεωφορεία από και προς τις πόλεις.

Η πληρωμή πρέπει να γίνει ως εξής:

  • Εντός μίας εβδομάδας από την ημέρα έγκρισης του μαθητή ή της μαθήτριας, προκαταβολή €90 ή αν επιθυμείτε ολόκληρο το ποσόν των €290 για κράτηση θέσης στο σχολείο. 
  • Μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, το υπόλοιπο ποσόν των €200.

στον πιο κάτω λογαριασμό:

Τράπεζα Κύπρου:  0158 – 01 – 001812 Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δηλώστε στη τράπεζα πληρωμή €90, €290 ή σε δεύτερο στάδιο το υπόλοιπο €200 έναντι τρίτου δηλώνοντας το όνομα του μαθητή (όχι το όνομα του γονέα) πλήρως: (επίθετο μαθητή) (όνομα) (όνομα πατέρα).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ και επιστροφή της προκαταβολής €90 μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018Μετά την ημερομηνία αυτή η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Όσοι δεν πληρώσουν μέχρι τις 4 Ιουνίου 2018, το όνομα θα αφαιρείται από τον κατάλογο και η θέση θα δίδεται σε επιλαχόντα/χούσα. Ποσό €90 από την πληρωμή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο μαθητής δεν εμφανιστεί στο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο.

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι