17ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

17ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(Υβριδική Εκδήλωση)

07 - 09 Μαΐου 2021

Ξενοδοχείο "ΡΟΔΟΝ", Αγρός, Λεμεσός

 

Σας πληροφορούμε ότι το 17ο  Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για τα Μαθηματικά μαζί με το 23ο Παγκύπριο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης και τους διαγωνισμούς MATHFactor Cyprus 2021 και SCIENCE-Factor Cyprus 2021 θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο «ΡΟΔΟΝ», στον Αγρό, Λεμεσός, από τις 7 μέχρι τις 9 Μαΐου 2021.

Μαθητές  Γυμνασίου και Λυκείου μπορούν να παρουσιάσουν πρωτότυπες εργασίες αφού δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή, νοουμένου ότι η πρότασή τους γίνει αποδεχτή. Η συμμετοχή είναι ανοικτή και για μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού.

Οι παρουσιάσεις των μαθητών μπορούν να γίνουν σε μορφή:

  1. Τύπου Α: Παρουσίαση εργασίας σε αίθουσα ή διαδικτυακά (15 λεπτά χρόνος),
  2. Τύπου Β: Παρουσίαση ΑΦΙΣΑΣ (poster presentation) (περίοδος επισκέψεων 90 λεπτά).

Προθεσμία για την υποβολή των τίτλων εργασιών των 15 λεπτών μαζί με την περίληψη ή για υποβολή παρουσίασης σε αφίσα, είναι η 16η Απριλίου 2021.

Λεπτομέρειες για την ετοιμασία του κειμένου της εργασίας των 15 λεπτών ή για την ετοιμασία παρουσίασης σε αφίσα, μπορείτε να βρείτε πιο κάτω.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια (workshops) και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, σε θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στη διάρκεια των εργαστηρίων και των συζητήσεων, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν ενεργό συμμετοχή.

Στο πλαίσιο του Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά, θα πραγματοποιηθούν και οι διαγωνισμοί MATHFactor Cyprus 2021 και SCIENCE-Factor Cyprus 2021. Είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία στο Συνέδριο για συμμετοχή στους Διαγωνισμούς. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για τους διαγωνισμούς μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΚΥΜΕ, www.cms.org.cy.

*Το κόστος συμμετοχής των μαθητών στο Συνέδριο είναι €20 το άτομο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Α

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΡΟΔΟΝ", ΑΓΡΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ

- Έντυπο Κράτησης για ΕΝΑ βράδυ 

- Έντυπο Κράτησης για ΔΥΟ βράδια (Επιχορηγημένες Τιμές για διαμονή για δύο βράδια μόνο. Για εξασφάλιση της ειδικής τιμής για δύο βράδια χρειάζεται να κατατεθεί στην υποδοχή αντίγραφο συνήθους λογαριασμού (τηλεφώνου, ηλεκτρισμού κ.α.) για πιστοποίηση κατοίκου Κύπρου, όπως προνοείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού που επιδοτεί τις τιμές)

*Για ηλεκτρονική πληρωμή συμμετοχής στο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο μέσω JCC πατήστε ΕΔΩ 

** Κατά τη διάρκεια του Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας.

17ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(Υβριδική Εκδήλωση)

07 - 09 Μαΐου 2021

Ξενοδοχείο "ΡΟΔΟΝ", Αγρός, Λεμεσός

 

Σας πληροφορούμε ότι το 17ο  Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για τα Μαθηματικά μαζί με το 23ο Παγκύπριο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης και τους διαγωνισμούς MATHFactor Cyprus 2021 και SCIENCE-Factor Cyprus 2021 θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο «ΡΟΔΟΝ», στον Αγρό, Λεμεσός, από τις 7 μέχρι τις 9 Μαΐου 2021.

Μαθητές  Γυμνασίου και Λυκείου μπορούν να παρουσιάσουν πρωτότυπες εργασίες αφού δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή, νοουμένου ότι η πρότασή τους γίνει αποδεχτή. Η συμμετοχή είναι ανοικτή και για μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού.

Οι παρουσιάσεις των μαθητών μπορούν να γίνουν σε μορφή:

  1. Τύπου Α: Παρουσίαση εργασίας σε αίθουσα ή διαδικτυακά (15 λεπτά χρόνος),
  2. Τύπου Β: Παρουσίαση ΑΦΙΣΑΣ (poster presentation) (περίοδος επισκέψεων 90 λεπτά).

Προθεσμία για την υποβολή των τίτλων εργασιών των 15 λεπτών μαζί με την περίληψη ή για υποβολή παρουσίασης σε αφίσα, είναι η 16η Απριλίου 2021.

Λεπτομέρειες για την ετοιμασία του κειμένου της εργασίας των 15 λεπτών ή για την ετοιμασία παρουσίασης σε αφίσα, μπορείτε να βρείτε πιο κάτω.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια (workshops) και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, σε θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στη διάρκεια των εργαστηρίων και των συζητήσεων, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν ενεργό συμμετοχή.

Στο πλαίσιο του Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά, θα πραγματοποιηθούν και οι διαγωνισμοί MATHFactor Cyprus 2021 και SCIENCE-Factor Cyprus 2021. Είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία στο Συνέδριο για συμμετοχή στους Διαγωνισμούς. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για τους διαγωνισμούς μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΚΥΜΕ, www.cms.org.cy.

*Το κόστος συμμετοχής των μαθητών στο Συνέδριο είναι €20 το άτομο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Α

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΡΟΔΟΝ", ΑΓΡΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ

- Έντυπο Κράτησης για ΕΝΑ βράδυ 

- Έντυπο Κράτησης για ΔΥΟ βράδια (Επιχορηγημένες Τιμές για διαμονή για δύο βράδια μόνο. Για εξασφάλιση της ειδικής τιμής για δύο βράδια χρειάζεται να κατατεθεί στην υποδοχή αντίγραφο συνήθους λογαριασμού (τηλεφώνου, ηλεκτρισμού κ.α.) για πιστοποίηση κατοίκου Κύπρου, όπως προνοείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού που επιδοτεί τις τιμές)

*Για ηλεκτρονική πληρωμή συμμετοχής στο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο μέσω JCC πατήστε ΕΔΩ 

** Κατά τη διάρκεια του Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας.

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι