ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας αποφάσισε και ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής των διαγωνισμών 2017 – 2018 (παράγραφος 1.9.2 – Σημείωση), θα συμμετάσχει στο Διεθνή Διαγωνισμό IMC 2018 με μία ομάδα στο Key Stage II και μία ομάδα στο Key Stage III

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους μαθητές. 

Από το Δ.Σ. της ΚΥ.Μ.Ε.

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι