ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΗ-ΙΔΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥΜΕ) με τη συνεργασία της Τράπεζας Κύπρου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής της προσφοράς και της γενικότερης επιδίωξης για ανάπτυξη των μελλοντικών πολιτών της Κύπρου με δεξιότητες δημιουργικότητας, καινοτομίας και επικοινωνίας, οργανώνει διαγωνισμό για τη διαμόρφωση ιδεών και προτάσεων  αντιμετώπισης προβλημάτων της καθημερινής ζωής μέσα από την αξιοποίηση και χρήση των Θετικών Επιστημών, της  Τεχνολογίας, των Μαθηματικών, της Τέχνης και των Οικονομικών Επιστημών.

Ο διαγωνισμός  έχει ως αντικείμενο του τον προσδιορισμό ενός προβλήματος της καθημερινής ζωής και την παρουσίαση μιας καινοτόμου πρότασης/ εισήγησης για την αντιμετώπισή  του.  Η αντιμετώπιση αναμένεται να γίνεται με αξιοποίηση/ υποστήριξη από περιοχές των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Μαθηματικών, της Τέχνης  και των Οικονομικών (STEAME).  Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές  του Γυμνασιακού ή του Λυκειακού Κύκλου ως άτομα.

Το κείμενο που θα ετοιμαστεί δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 1000 λέξεις και θα τεκμηριώνεται με στοιχεία που θα διασφαλίζουν τη δυνατότητα υλοποίησης της εισήγησης με αναφορά σε μέσα και υλικά που δεν απαιτούν  μεγάλες οικονομικές επενδύσεις.

Η προθεσμία υποβολής των κειμένων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2019, μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό, τους Όρους και Κανονισμούς και τα Βραβεία μπορείτε να τα βρείτε στην πιο κάτω ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΗ-ΙΔΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι