Κατάλογος υποψηφίων για νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΚΥΜΕ 2020-2022

Η ΚΥΜΕ ανακοινώνει τον κατάλογο υποψηφίων για διεκδίκηση θέσης στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας για τη διετία 2020 - 2022. 

Ο κατάλογος έχει αναρτηθεί και στα γραφεία της ΚΥΜΕ στη Λευκωσία.

Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να σταλούν γραπτώς, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2020, στο Φαξ: 22379122 ή με email στο cms@cms.org.cy.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ Δ.Σ. 2020-2022

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι