Δ' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 (ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΙΜΟ 2016)

Όλοι οι μαθητές Λυκείου, και οι προκριθέντες στρατιώτες, που συμμετείχαν και στο Γ΄ Διαγωνισμό Επιλογής για μαθητές Λυκείου, που έγινε το Σάββατο 9 Απριλίου 2016, καλούνται να παρακαθίσουν το Δ' Διαγωνισμό Επιλογής, για την επιλογή της ομάδας ΙΜΟ 2016, που θα γίνει το Σάββατο 7 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00-14:30 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία.  

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι