ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΗ-ΙΔΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2020

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥΜΕ) με τη συνεργασία της Τράπεζας Κύπρου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής της προσφοράς και της γενικότερης επιδίωξης για ανάπτυξη των μελλοντικών πολιτών της Κύπρου με δεξιότητες δημιουργικότητας, καινοτομίας και επικοινωνίας, οργανώνει διαγωνισμό για τη διαμόρφωση ιδεών και προτάσεων αντιμετώπισης προβλημάτων της καθημερινής ζωής μέσα από  την αξιοποίηση και χρήση των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών, της Τέχνης και των Οικονομικών Επιστημών.

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο του τον προσδιορισμό ενός προβλήματος της καθημερινής ζωής και την παρουσίαση μιας καινοτόμου πρότασης/ εισήγησης για την αντιμετώπισή του. Η αντιμετώπιση αναμένεται να γίνεται με αξιοποίηση/ υποστήριξη από περιοχές των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Μαθηματικών, της Τέχνης και των Οικονομικών (STEAME). Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές του Γυμνασιακού ή του Λυκειακού Κύκλου ως άτομα.

Ο διαγωνισμός θα έχει ως αντικείμενο την ετοιμασία ενός κειμένου επιστημονικού λόγου που θα παρουσιάζει ένα πρόβλημα της καθημερινής ζωής και θα διαμορφώνει μια πρόταση/ εισήγηση για την επίλυση του. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να διακρίνεται για την καινοτομία της και θα τεκμηριώνεται/ υποστηρίζεται με αναφορά σε περιοχές των STEAME.

Το κάθε κείμενο θα πρέπει να ετοιμαστεί από ένα μαθητή.

Η νέα προθεσμία υποβολής των κειμένων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2020, μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες για τους Όρους - Κανονισμούς και τα Βραβεία μπορείτε να τα βρείτε στην πιο κάτω ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΗ-ΙΔΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2020

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι