Ανακοινώσεις και αιτήσεις

26ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2016

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τη διοργάνωση του 26ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου το οποίο θα λειτουργήσει φέτος σε τρείς φάσεις. Από 1–6 Ιουλίου, από 6-11 Ιουλίου και από 11-16 Ιουλίου 2016.

Οι μαθητές που δικαιούνται συμμετοχή είναι από Ε’ τάξη Δημοτικού έως Α’ τάξη Λυκείου.

Οι μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού θα συμμετέχουν ΜΟΝΟ στην 1η Εβδομάδα του Καλοκαιρινού Σχολείου.

Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού έως Α’ Λυκείου θα διαμένουν στο ξενοδοχείο «ΡΟΔΟΝ» στον Αγρό και τα μαθήματα (τρεις περίοδοι την ημέρα) θα γίνονται στο Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού το ατομικό δελτίο πρέπει να συμπληρωθεί από τους γονείς τους και να σταλεί με φαξ στα γραφεία της ΚΥΜΕ μέχρι τις 27 Μαΐου 2016.

Για τους μαθητές Α΄ Γυμνασίου-Α΄ Λυκείου το ατομικό δελτίο πρέπει να συμπληρωθεί μαζί με την δήλωση του μαθητή στο ομαδικό έντυπο συμμετοχής που θα σταλεί από το σχολείο του με φαξ στα γραφεία της ΚΥΜΕ μέχρι τις 27 Μαΐου 2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

 

ΥΠΟΨΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Για την καλύτερη οργάνωση και σωστό προγραμματισμό του Μαθηματικού Σχολείου, όσοι συνάδελφοι Καθηγητές Μαθηματικών και Φυσικής Αγωγής επιθυμούν να διδάξουν στο 26ο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο θα πρέπει να στείλουν το έντυπο που επισυνάπτεται στα γραφεία της ΚΥ.Μ.Ε. μέχρι τις 27 Μαΐου 2016 συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται.

Στους συνάδελφους Μαθηματικούς και Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στο Μαθηματικό Σχολείο (μέχρι τρεις περιόδους ημερησίως) θα τους παρέχεται δωρεάν διαμονή με πλήρη διατροφή (για δύο άτομα) στο ξενοδοχείο «ΡΟΔΟΝ» στον Αγρό. Σε περίπτωση επιπρόσθετων ατόμων της οικογένειας τους η χρέωση θα είναι 35 ευρώ το άτομο την ημέρα (με πλήρη διατροφή) νοουμένου ότι υπάρχουν δωμάτια ή χώρος εντός του δωματίου τους. Παιδιά κάτω των 5 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς δεν θα χρεώνονται. Για χρήση δεύτερου δωματίου η χρέωση θα είναι 45 ευρώ την ημέρα νοουμένου ότι θα μπορεί να δημιουργηθεί τρίκλινο δωμάτιο.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Προς Γονείς Μαθητών που θα εγκριθούν για συμμετοχή στο 26ο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο

Καλούνται όλοι οι μαθητές που θα εγκριθούν να αποδεχτούν τη συμμετοχή τους και να κρατήσουν τη θέση στη συγκεκριμένη βδομάδα του 26ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου πληρώνοντας το συνολικό κόστος συμμετοχής που ανέρχεται στα 270 ευρώ.  Το ποσό καλύπτει διαμονή σε δωμάτιο με άλλους μαθητές με πλήρη διατροφή και μεταφορά σε ομαδικά λεωφορεία από τις πόλεις.

Η πληρωμή πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, στον πιο κάτω λογαριασμό:

Τράπεζα Κύπρου:  0158 – 01 – 001812 Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δηλώστε στη τράπεζα πληρωμή €270 έναντι τρίτου δηλώνοντας το όνομα του μαθητή (όχι το όνομα του γονέα) πλήρως:  (επίθετο μαθητή) (όνομα) (όνομα πατέρα).

Όσοι δεν πληρώσουν μέχρι τις 17 Ιουνίου 2016, το όνομα θα αφαιρείται από τον κατάλογο και η θέση θα δίδεται σε επιλαχόντα/χούσα.  Ποσό €70 από την πληρωμή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο μαθητής δεν εμφανιστεί στο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο.

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι