Ανακοίνωση για 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοινώνει προς τα μέλη της και τους συναδέλφους, σχετικά με το 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2018, τα παρακάτω:

• Δεν θα οργανωθεί ομάδα συνέδρων από την Κύπρο και συνεπώς η μετάβαση, η διαμονή και η συμμετοχή πρέπει να διευθετηθούν ατομικά.

• Θα ζητηθεί από το Υ.Π.Π. άδεια για τους συναδέλφους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο.

Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  cms@cms.org.cy ή στο φαξ 22379122 της ΚΥ.Μ.Ε. τα στοιχεία τους (όνομα, σχολείο και επαρχία) το αργότερο μέχρι 26/11/2018 και αφού προηγουμένως έχουν ζητήσει άδεια μέσω του οικείου Διευθυντή, δηλώνοντας την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στο συνέδριο.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν  το Συνέδριο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας www.hms.gr.  

Από το Δ.Σ. της ΚΥ.Μ.Ε.

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι