ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διαγωνισμός Δημοσιογραφικού Άρθρου για τα Μαθηματικά 2018

Διαγωνισμός Δημοσιογραφικού Άρθρου για τα Μαθηματικά 2018 

Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

Πλαίσιο – Σκοποί 

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥΜΕ) προκηρύσσει διαγωνισμό συγγραφής δημοσιογραφικού άρθρου φιλοσοφικού προβληματισμού  και  έκφρασης ιδεών με θέμα:«Τα Μαθηματικά στην Καθημερινή Ζωή» 

Το άρθρο θα είναι διερευνητικού/ αποδεικτικού τύπου και αναμένεται από τους μετέχοντες στο διαγωνισμό να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους αναφορικά με τις αξίες και τη σημασία των μαθηματικών ως εργαλείο για την καθημερινή ζωή. 

Σκοποί του διαγωνισμού:

(α) Να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους αναφορικά με τις αξίες και τη σημασία των μαθηματικών ως εργαλείο για την καθημερινή ζωή.

(β) Να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εγκύψουν στην ιστορία, φιλοσοφία και στο ρόλο που διαδραματίζουν τα Μαθηματικά στη ζωή του ανθρώπου σε συσχέτιση με τις καθημερινές δραστηριότητες και να αναφερθούν σε τυχόν θετικά (ή και αρνητικά) συνεπακόλουθα από τη χρήση τους σε αυτές.

(γ) Να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναφερθούν σε παραδείγματα από την χρήση στην καθημερινή ζωή, επιδεικνύοντας έτσι το  ευρύ φάσμα χρήσης στην καθημερινή ζωή.

(δ)  Να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναφερθούν στην αλληλεπίδραση των Μαθηματικών με τις άλλες καθημερινές δραστηριότητες και πώς αυτές δίνουν ή έδωσαν τη  δυνατότητα για ανάπτυξη νέων τομέων στα Μαθηματικά.  

(ε) Να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναφερθούν στο ρόλο και στη συσχέτιση των μαθηματικών με τις διαδικασίες της λύσης προβλήματος, της κριτικής θεώρησης διαφόρων καταστάσεων της καθημερινότητας και της ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων για αντιμετώπισή τους.

(στ) Να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας μέσα από γραπτό λόγο.

Για να δείτε τους όρους και κανονισμούς για συμμετοχή στο Διαγωνισμό του Δημοσιογραφικού Άρθρου για τα Μαθηματικά, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή του άρθρου και τα Βραβεία, πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση για Διαγωνισμό Δημοσιογραφικού Άρθρου για τα Μαθηματικά 2018

Προθεσμία υποβολής των άρθρων είναι η Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017.

Νέα

Χορηγοί και Συνεργάτες

Πόροι